ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

โจทย์คณิตศาสตร์ การนับเพิ่ม แบบง่าย

พิมพ์อีเมล

( 6 Votes )

เกมจากแบบฝึกหัด หมวดคณิตศาสตร์ เรื่องการนับเพิ่ม (แบบง่าย)

โจทย์แสดงทั้งหมด 8 ช่อง มีจำนวนเลขแสดงไว้แล้ว 5 ช่อง ให้เด็กสังเกตรูปแบบการเพิ่มขึ้นของจำนวนเลข แล้วใส่จำนวนเลขลงในช่องว่างอีก 3 ช่อง

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ

ดาวน์โหลดเกมนี้ไว้เป็นแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด