ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com

Sudoku 6x6 ตัวอักษร ชุด 1

พิมพ์อีเมล

( 1 Vote )

แบบฝึกหัดปูพื้นฐานการเรียนสาย STEM

การฝึกการวิเคราะห์ด้วย Sudoku

พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวอักษร ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวอักษร ชุด 1พื้นฐานการเรียนสาย STEM การวิเคราะห์ Sudoku 6x6 แบบตัวอักษร ชุด 1

 ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด (PDF) click! ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด