ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )

สนุกกับการทำไข่แตกด้วยการหัดบวก และ ลบเลข ทีละ 5

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5 นี้ เป็นภาคต่อจาก เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1 โดยยังมีรูปแบบเกมเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนจากการบวกการลบเลขด้วย 1 เป็น 5 

วิธีเล่น:

ตัวเลขของไข่ที่อยู่ตรงกลางด่านล่างเป็นโจทย์ ให้เลือกคลิ๊กไข่ที่อยู่ด้ารนบน หากคลี๊กที่ไข่ที่มีตัวเลขมากกว่า หรือ น้อยกว่าที่โจทย์กำหนด (5) ไข่ที่อยู่ด้านล่างซ้าย และ ขวาของโจทย์จะแตกและแสดงตัวเลขนั้น ๆ

ดาวน์โหลดเกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5 ได้ที่นี่ (เล่นได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้ง)

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5
เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 5