ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1

พิมพ์อีเมล

( 4 Votes )

สนุกกับการทำไข่แตกด้วยการหัดบวก และ ลบเลข ทีละ 1

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1

หลังกจากกานต์ได้ลองทำเกมบวกเลข 1 หลัก และเกมลบเลข 1 หลักไปแล้ว คราวนี้ได้ทำเกมอีกรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มความสนุกกับการทำไข่แตกด้วยการหัดบวกและลบเลขทีละ 1 โดยมีโจทย์ทัังหมด 10 ข้อ ให้น้อง ๆ ได้ทดสอบกัน

วิธีเล่น:

ตัวเลขของไข่ที่อยู่ตรงกลางด่านล่างเป็นโจทย์ ให้เลือกคลิ๊กไข่ที่อยู่ด้ารนบน หากคลี๊กที่ไข่ที่มีตัวเลขมากกว่า หรือ น้อยกว่าที่โจทย์กำหนด (1) ไข่ที่อยู่ด้านล่างซ้าย และ ขวาของโจทย์จะแตกและแสดงตัวเลขนั้น ๆ

ดาวน์โหลดเกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1 ได้ที่นี่ (เล่นได้เลย โดยไม่ต้องติดตั้ง)

เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1
เกมนับเพิ่ม นับลด ทีละ 1