รู้จักเส้นจำนวน นับลด ชุดที่ 1

พิมพ์

( 1 Vote )

วิธีนำแบบฝึกหัดไปใช้
คลิ๊กขวาที่ภาพแบบฝึกหัด เพื่อจะเลือกบันทึกไฟล์ภาพ เก็บไว้ หรือสั่งพิมพ์ (หรือ PDF ด้านล่าง)
+ สื่อการสอนนี้จัดทำเพื่อช่วยพัฒนาเด็ก ๆ คุณสามารถนำไปแจกจ่ายได้ แต่กรุณาอย่านำไปจำหน่าย
+ คลิ๊กที่รูปซองจดหมาย  ที่อยู่มุมบนขวามือ เพื่อส่งเว็บหน้านี้ให้เพื่อนของคุณทางอีเมล

รูจักเส้นจำนวน นับลด ชุดที่ 1 หน้า 1 รูจักเส้นจำนวน นับลด ชุดที่ 1 หน้า 2

รู้จักเส้นจำนวน นับลด ชุดที่ 1 (PDF)