รูปนาฬิกา สำหรับสอน

พิมพ์

( 90 Votes )

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ________________________________
 
รูปนาฬิกา สำหรับสอน

 

ขอขอบคุณ :

วิธีการ "พิมพ์" แบบฝึกหัดเพื่อนำไปใช้งาน
+ คลิกขวาที่ภาพ
+ เลือก "Print Picture" เพื่อสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
+ กรณีต้องการ "Save" ไปใช้งานที่อื่น ให้เลือก "Save Picture As" เพื่อบันทึกลง folder ที่ต้องการ