ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
ป้ายโฆษณา

เกมนับรูปทรงต่าง ๆ

พิมพ์อีเมล

( 7 Votes )

รูปทรงต่าง ๆ หลากสี เด็ก ๆ จะนับได้ไหมว่าแต่ละรูปทรงมีเท่าไร

เกมช่วยฝึกทักษะการสังเกตและนับรูปทรงต่าง ๆ ที่อยู่ในภาพ เป็นอีกหนึ่งเกมที่นำมาจากข้อสอบเข้าสาธิต ป.1 ที่วัดทักษะของเด็ก เกมนี้แบ่งเป็น 2 Levels เมื่อผ่าน Level 1 (10 ภาพ) แล้วจะได้เล่น Level 2 ที่ยากขึ้น (12 ภาพ)

ฝาก click รูปดาว 1 - 5 (Votes) เพื่อแสดงว่าเพื่อน ๆ ชอบ หรือ ไม่ชอบอย่างไรด้วยครับ