ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

สมัครรับ feed กำลังเปิดดูบทความที่ระบุคำค้นหาว่า ภาษาอังกฤษกับเด็กไทย

เด็กไทยกับประชาคมอาเซียน

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ เสาร์, 26 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  ครูนาเองได้มีส่วนในกิจกรรรมนี้เช่นกัน  เพราะไปเป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นเวลา  3 วัน   จากการไปสัมผัสกับเด็ก ๆ  ที่อยู่ในโรงเรียนชนบท  ก็พบว่าภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องที่ต้องพ...
โหวตให้คะแนนบทความนี้