ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

โพสต์โดย แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ใน นานาทรรศนะ

โครงการอัจฉริยภาพ Gifted ประถมปลาย รร.สาธิตเกษตร

ขอเขียนเรื่องนี้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ปกครองนักเรียน รร.สาธิตเกษตร ค่ะ เพราะตอนที่น้องกานต์จะต้องไปคัดเลือก
ก็ควานหาข้อมูลใน net แต่ไม่เจอเลย {#emotions_dlg.cry}

โครงการอัจฉริยภาพ หรือ Gifted ที่เราเรียกกัน ของรร.สาธิตเกษตร มีชื่อว่า โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษจะเริ่มคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการในชั้น ป.4  ในวิชา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ


เกณฑ์ในการคัดเลือก มีดังนี้

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
  •     ประเมินจากคะแนนดิบจากการสอบปลายภาค 4 ครั้งของนักเรียนชั้น ป.3  เหตุที่ใช้คะแนนดิบเพราะเป็นความสามารถในการทำ      ข้อสอบเพียวๆ  ไม่มีคะแนนเก็บ คะแนนพฤติกรรมมาเกี่ยวข้องน่ะค่ะ   นำเอาคะแนนของนักเรียนมาเรียงลำดับ จากนั้นคัดเลือก     นักเรียนที่อยู่ในระดับต้น 10% ของแต่ละวิชา ก็จะได้สิทธิ์ไปสอบวัด IQ.
  •  
  •     กรณีนักเรียนมีผลงานจากการสอบแข่งขันจากสถาบันต่างๆภายนอกโรงเรียน ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ             ทองแดง หากอันดับคะแนนไม่ติดใน 10% ก็จะได้สิทธิ์ไปสอบวัด IQ.

2. มีความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น  
              อาจารย์ประจำชั้น ป.3 เป็นผู้คัดเลือกนักเรียนก็จะได้สิทธิ์ไปสอบวัด IQ. เช่นกัน                          

3. มีความสามารถทางสติปัญญาสูง
 
              นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในข้อ 1 และ 2  ในวันมอบตัวระดับชั้น ป.4 จะได้รับจดหมายขออนุญาตให้เด็กเข้าร่วม
              คัดเลือกเข้าโครงการ โดยนัดวันมาทดสอบ IQ. ที่โรงเรียน  ในจดหมายจะระบุว่าลูกเราจะมีสิทธิ์ได้รับการทดสอบ
              ในวิชาใดบ้าง 
             
              นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จะต้องทำข้อสอบIQ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 98%  หรือกรณีที่ผลทดสอบ IQ ได้ต่ำกว่า 98%
              แต่มีผลงานจากการสอบแข่งขันจากสถาบันต่างๆภายนอกโรงเรียน ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
              ก็จะพิจารณายืดหยุ่นได้ไม่ต่ำกว่า 96%

              ในวันเปิดภาคเรียน ป.4 จะมีจดหมายแจ้งผลการสอบว่าลูกสอบผ่านวิชาใดบ้าง และเชิญผปค.+เด็กนักเรียนเข้าประชุม

             * ข้อสอบที่ใช้ในการวัด IQ. มี 4 ชุด ต้องทำครบทุกชุด เป็นลักษณะรูปภาพคล้ายๆกับการติวเชาวน์ตอนสอบเข้าป.1 ค่ะ
                ข้อสอบชุดที่ 1-2  มี 4 ตัวเลือก  /  ข้อสอบชุดที่ 3 มี 5 ตัวเลือก  /  ข้อสอบชุดที่ 4 มี 6 ตัวเลือก    


ลักษณะกิจกรรม 
 
  •  มีลักษณะฝึกทักษะกระบวนการ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน กระบวนการแก้ปัญหา โดยเน้นทักษะการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งกิจกรรมที่เป็นงานส่วนตัวและงานกลุ่ม
  • กิจกรรมเสริมที่ไม่เน้นเนื้อหาสาระในระดับชั้นที่สูงกว่าชั้นเรียนของนักเรียน
  • กิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างชิ้นงาน / โครงงาน


วัน/เวลาเรียน

วิชาคณิตศาสตร์  เรียนวันพุธ     เวลา 16.00 - 17.30 น. และเข้าค่ายปิดเทอม 3 วัน 
วิชาวิทยาศาสตร์  เรียนวันเสาร์   เวลา 9.00 - 12.00 น.
วิชาภาษาอังกฤษ เรียนวันเสาร์   เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผปค.ต้องมาลงทะเบียนเหมือนการเรียนเสริมตามปกตินะคะ 

กานต์สอบได้ทั้ง 3 วิชา แต่เลือกเรียนคณิตศาสตร์  เป็นอย่างไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อ

** เลือกได้คนละ 1 วิชาเท่านั้น และเมื่อเลือกเรียนวิชาใดแล้วต้องเรียนไปตลอด 3 ปี ** 

โหวตให้คะแนนบทความนี้
แม่น้องกานต์ (77 คะแนนที่ได้รับ)
แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
เหรียญรางวัล:

ความคิดเห็น

visun35
visun35
visun35 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
visun35 จันทร์, 18 มิถุนายน 2012

ยอดเยี่ยมครับ

amijung
amijung
amijung ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
amijung จันทร์, 18 มิถุนายน 2012

ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูล เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่จะได้เตรียมวางแผนการเรียนและศึกษาว่าลูกหรือตัวเด็กเองถนัดด้านไหน สงสัยว่ามีแต่เฉพาะที่บางเขนหรือเปล่าค่ะ เพราะของที่ พหุภาษารับคัดเลือกเฉพาะเด็กที่มีคะแนนเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ตลอดปีที่ผ่านมา ของแต่ละวิชาที่สนใจจะลงเรียนเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเท่านั้นเอง.มีคณิต วิทย์.อังกฤษ.ภาษาไทย เอ.. หรือว่าจะเริ่มตอน ป. 4 อันนี้ไม่มีข้อมูลเหมือนกันค่ะ ของป.3เอมิมีแต่จดหมายแจ้งให้เลือกคณิต-วิทย์ เลยลงตามที่ร.ร. แจ้งมา สงสัยว่าจะคนละอย่างกันนะคะ เพราะทางบางเขนคงต้องการให้โอกาสเด็กเก่งและเด่นจริงๆ. ขอให้น้องกานต์ตั้งใจเรียนและสนุกกับทุกกิจกรรมนะคะ สอบคราวไหนๆจะได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและครอบครัวนะคะ สู้ ๆค่ะ. เป็นกำลังใจให้นะค้า...

แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
แม่น้องกานต์ อังคาร, 19 มิถุนายน 2012

แม่เฮี้ยงจ๊ะ โครงการเริ่มคัดเลือกนักเรียนตอนป.4 ค่ะ รอเอมิจังจบป.3 ก่อนนะคะเรียนเก่งซะขนาดนี้ได้แน่นอนค่ะ

ถ้าดูสมุดพกแล้วไม่ได้เกรด 4 มากเท่าเด็กเรียนคนอื่นหรอกนะคะ เพื่อนบางคนได้ 4.0 ด้วยซ้ำ
แถมบางเทอมหล่นมาเหลือแค่ 6 ตัวเองเพราะติดเล่นซะมากกว่าไม่ค่อยเอาใจใส่ทำงานเก็บคะแนน แต่ถ้าถึงตอน
ทำสอบมักจะทำได้ดี บวกกับกานต์ชอบทำข้อสอบแบบรูปภาพเชาวน์อยู่แล้วเลยไม่มีปัญหาค่ะ

นี่เป็นจุดอ่อนที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องพัฒนาลูกต่อไปค่ะ ในเรื่องของความมุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จเพราะไม่ว่าจะ
เก่งวิชาการสักแค่ไหน ถ้าไม่มีความอดทนมุ่งมั่นทำงานก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ว่าแล้วก็ขอเอาคุณลักษณะพึงประสงค์ 12 อย่างของนักเรียนgifted ที่อาจารย์แจกให้วันประชุมเพื่อให้ทางบ้าน
ช่วยกันฝึกฝนขัดเกลาเด็กๆมาเล่าต่อ เพื่อให้เราพ่อๆแม่ๆได้ใช้เป็นแนวทางค้นหาแววอัจฉริยะภาพด้วยเช่นกันนะคะ

1. แรงจูงใจ = มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ หรือมีความพยายามในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน
2. ความสนใจ = มีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
3. ทักษะในการสื่อสาร = มีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่าคนทั่วไป ทั้งในด้านการใช้ภาษา(ทั้งพูดและเขียน) ท่าทางและสัญลักษณ์ต่างๆ
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา = มีระบบในการแก้ปัญหา หากเกิดอุปสรรคก็สามารถคิดหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างสร้างสรรค์
5. ความจำ = มีความรู้ความจำเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆทั้งภายใน-นอกโรงเรียน สามารถจดจำเรื่องราวหรือรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆได้แม่นยำ
6. ความอยากรู้อยากเห็นและเสาะแสวงหา = ตั้งคำถามที่ซับซ้อนเหนือกว่าเด็กในวัยเดียวกันมีความสามารถในการสืบค้น หรือสำรวจข้อมูลต่างๆ
7. ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง = เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ หรือบูรณาการความคิดและระเบียบต่างๆได้ดี
8. ความมีเหตุผล = สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มองเหตุการณ์ต่างๆอย่างทะลุปรุโปร่ง ให้คำตอบได้อย่างสมเหตุผลและนุ่มนวล (ตรงนี้อาจารย์ท่านเน้นเลยว่าต้องนุ่มนวล มิใช่โต้เถียง กร้าวร้าวทะนงในความรู้ของตน)
9. จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ = มีความคิดแปลกใหม่ ช่างประดิษฐ์ เจ้าความคิด มีความคิดยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาหรือเลือกใช้สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน
10. อารมณ์ขัน = อารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี เป็นคนตลก
11. เอาจริงเอาจัง = มีพลังอย่างแรงกล้า มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ
12. ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น = มีความเมตตากรุณา เห็นอกเห็ฯใจผู้อื่น มีความยุติธรรม

amijung
amijung
amijung ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
amijung อังคาร, 19 มิถุนายน 2012

ดีจังเลยค่ะ พี่อ้อยที่เอาคุณลักษณะของนักเรียน giftedมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองสังเกตและพิจารณาจะได้มีแนวทาง ดู ๆแล้ว ของเอมิจังน่าจะยังไม่ค่อยพร้อมเต็มที่หรือต้องเสริมอีกน่าจะเป็นข้อ 3 ,4,5,7 เพราะบางทีอย่างเรื่องวิชาการยังจำได้ไม่หมด แต่เรื่องทั่ว ๆไปคุยจำได้ค่ะ หรือการแก้ปัญหาทางวิทย์หรือคณิตยังไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่ ยังต้องคอยบอกสอนเพิ่ม ส่วนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยังต้องอาศัยการฝึกฝนเพิ่มเติมอยู่เลยค่ะ แต่ส่วนข้ออื่น ๆคิดว่าได้เกือบเต็มเลยค่ะ เพราะพลังในตัวเยอะ โดยเฉพาะอารมณ์ขัน การมองโลกในแง่ดี ความมุ่งมั่น อยากรู้อยากเห็น ความสนใจและจินตนาการกับเอาจริงเอาจังจะสูงมากค่ะ แต่สงสัยข้อสำคัญ ๆอย่างที่เอมิจังขาดอยู่นี่แหละค่ะที่อาจจะใช้เวลาพัฒนานานซักหน่อย แต่เราในฐานะผู้รับผิดชอบเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นต้นกล้าที่เข้มแข็งของสังคมก็ต้องช่วยกันต่อไปค่ะ

amijung
amijung
amijung ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
amijung เสาร์, 25 พฤษภาคม 2013

แวะเข้ามาคุยต่อจากเมื่อคราวนู้น. ตัวดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบเองค่ะว่าที่ร.ร.สาธิตเกษตรพหุภาษา พอขึ้น ป.4 ก็ไม่มีการสอบแบบแยกห้องgifted. ใดๆ การจัดห้องจะใช้วิธีเรียงลำดับคะแนนคนที่ได้เยอะสุด แล้วก็สลับห้องให้กระจายๆกันออกไป. ไม่ต้องห่วงว่าใครอยู่ห้องไหนจะเก่งกว่ากัน เพราะคนเก่งมีอยู่ทุกห้องเลยค่ะ อิ อิ อิ

กรุณา เข้าระบบ หากต้องการแสดงความคิดเห็นของคุณ