เด็กจะรักการอ่านได้อย่างไรถ้าที่พ่อหรือแม่ไม่เคยอ่านนิทานให้ฟัง

เด็กจะรักการอ่านได้อย่างไรถ้าที่บ้านไม่มีหนังสือให้อ่าน

เด็กจะรักการอีานได้อย่างไรถ้าพ่อหรือแม่ไม่เป็นตัวอย่างในการอ่าน

บางครั้งชีวิตที่เร่งรีบ ชีวิตคนทำงาน

เวลาว่างจะมาอ่านนิทานให้ลูกฟังแทบไม่มี ลองเจียดเวลาสักนิด

10 นาทียามเช้าอ่านนิทานให้ลูกฟัง มันเป็นเช้าสดใสสำหรับลูกเลยวันนั้น และลูกก็จะมีความสุข