ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พุธ, 09 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

สวัสดีค่ะ.. ครูนาหายเงียบไปนานค่ะ  เพราะว่ามีงานในหน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้ทราบว่าเรามีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างไร   สพฐ.ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหาร  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบว่าสาระที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด  คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร  การจัดการเรียนการสอนต้องไปในทิศทางใด   ครูนาก็ขอนำเอามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาฝากให้กับคุณพ่อ คุณแม่  ผู้ปกครอง ที่สนใจ ได้ลองประเมินบุตรหลานดูนะคะว่าเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติหรือไม่ อย่างไร
             มาตรฐานที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
                              ๑.๑ มีน้ำหนักส่วนสูงไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
                              ๑.๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
                              ๑.๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน         
                              ๑.๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด
            มาตรฐานที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
                              ๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู็สึกที่ดีต่อตนเอง
                              ๒.๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
                              ๒.๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
                              ๒.๔ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ
          มาตรฐานที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
                             ๓.๑ มีวินัย  รับผิดชอบ  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
                             ๓.๒ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน
                             ๓.๓ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
                             ๓.๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
         มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
                            ๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
                            ๔.๒  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
                            ๔.๓ มีทักษะทางภาษษที่เหมาะสมกับวัย
                            ๔.๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                            ๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ฝากสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยพัฒนาบุตรหลานของเราให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาตินะคะ
หากท่านใดสนในรายละเอียด หาอ่านได้จาก  เอกสาร "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา : สำนักทดสอบทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหวตให้คะแนนบทความนี้
คำค้นหา: ไม่ระบุคำค้นหา
kruna314 (145 คะแนนที่ได้รับ)
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
เหรียญรางวัล:

ความคิดเห็น

amijung
amijung
amijung ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
amijung พฤหัสบดี, 10 พฤษภาคม 2012

เพิ่งรู้นะคะเนี่ย. สงสัยลูกสาวจะได้ตามมาตราฐานเกือบๆครบแล้วค่ะ ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะ ขอบคุณนะค่ะคุณครูนา

kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
kruna314 ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2012

น้องเอมิจังผ่านทุกมาตรฐานแน่นอนนะคะคุณแม่ จากการอ่านบันทึกทุกตอน สามารถประเมินให้ได้ในระดับคุณภาพ 5 (เยี่ยมมาก) ทุกมาตรฐานเลยค่ะ:D:D

amijung
amijung
amijung ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
amijung ศุกร์, 11 พฤษภาคม 2012

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะค่ะคุณครูนา

กรุณา เข้าระบบ หากต้องการแสดงความคิดเห็นของคุณ