ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

โรงเรียนทางเลือก ..

โพสต์โดย แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ จันทร์, 09 กรกฏาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
รวบรวม VDO แนะนำโรงเรียนทางเลือกหลายรูปแบบไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะคะ  การเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ทำให้เด็กรู้จักวิธีแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง มิใช่ครูยืนสอนหน้ากระดานตามไปดูกันค่ะโรงเรียนดรุณสิขาลัย โรงเรียนบ้านรัก โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนปัญโญทัย โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี  โรงเรียนอมาตยกุล      ...
โหวตให้คะแนนบทความนี้
เข้าชม: 5270 2 ความคิดเห็น

เด็กไทยกับประชาคมอาเซียน

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ เสาร์, 26 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  ครูนาเองได้มีส่วนในกิจกรรรมนี้เช่นกัน  เพราะไปเป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นเวลา  3 วัน   จากการไปสัมผัสกับเด็ก ๆ  ที่อยู่ในโรงเรียนชนบท  ก็พบว่าภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องที่ต้องพ...
โหวตให้คะแนนบทความนี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พุธ, 09 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
สวัสดีค่ะ.. ครูนาหายเงียบไปนานค่ะ  เพราะว่ามีงานในหน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้ทราบว่าเรามีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างไร   สพฐ.ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหาร  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบว่าสาระที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด  คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร  การจัดการเรียนการสอนต้องไปในทิศทางใด
คำค้นหา: ไม่ระบุคำค้นหา
โหวตให้คะแนนบทความนี้

สร้างวินัยให้เด็ก ๆ

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ จันทร์, 02 เมษายน 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
การสร้างวินัยให้กับเด็ก ๆ เป็นสิ่งที่ครูนาพยายามจะสร้างให้เกิดในเด็ก ๆ ที่โรงเรียน แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ครูนาคิดว่ามันค่อนข้างยากเพราะโรงเรียนของครูนาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบท  พ่อ แม่ ของนักเรียน ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น ป.4,ป.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  รับจ้าง  ฐานะปานกลาง บางครอบครัวทิ้งเด็ก ๆ ให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  สิ่งที่ครูนาปลูกฝังให้เกิดในตัวเด็ก ๆ  นั้น ไม่ได้รับการเชื่อมต่อกับทางบ้าน เช่นในเรื่องของการเก็บของให้เป็นระเบียบ  เด็ก ๆ ทำได้ที่โรงเรียน  แต่เมื่อกลับบ้านเขาก็ไม่ได้รับปลูกฝั...
โหวตให้คะแนนบทความนี้

ท่องเที่ยวท้องถิ่น

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ เสาร์, 17 มีนาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
ท่องเที่ยวบ้านเรา
โหวตให้คะแนนบทความนี้
0 โหวต