ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

kruna314

kruna314

kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว

รักลูกอย่างไร

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พุธ, 29 สิงหาคม 2012
ใน การเลี้ยงลูก
"รักวัวให้ผูก  รักลูกให้ตี"  สุภาษิตที่มีมาแต่โบราณกำลังจะถูกเปลี่ยนเป็น  "รักวัวให้ผูก  รักลูกให้กอด" 
โหวตให้คะแนนบทความนี้

เด็กไทยกับประชาคมอาเซียน

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ เสาร์, 26 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษาให้กับเด็ก ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  ครูนาเองได้มีส่วนในกิจกรรรมนี้เช่นกัน  เพราะไปเป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นเวลา  3 วัน   จากการไปสัมผัสกับเด็ก ๆ  ที่อยู่ในโรงเรียนชนบท  ก็พบว่าภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องที่ต้องพ...
โหวตให้คะแนนบทความนี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พุธ, 09 พฤษภาคม 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
สวัสดีค่ะ.. ครูนาหายเงียบไปนานค่ะ  เพราะว่ามีงานในหน้าที่  ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดทำรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ได้ทราบว่าเรามีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างไร   สพฐ.ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ครู ผู้บริหาร  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบว่าสาระที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด  คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็นอย่างไร  การจัดการเรียนการสอนต้องไปในทิศทางใด
คำค้นหา: ไม่ระบุคำค้นหา
โหวตให้คะแนนบทความนี้

คุณธรรมพื้นฐานเด็กปฐมวัย

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2012
ใน นานาทรรศนะ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรรมควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่รับการฝึกและการเรียนรู้ได้ง่าย หากมีการเสริมสร้างที่สอดคล้องกับวัย เด็กก็จะซึมซับและพัฒนาได้เต็มที่  
โหวตให้คะแนนบทความนี้

สร้างวินัยให้เด็ก ๆ

โพสต์โดย kruna314
kruna314
kruna314 ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ จันทร์, 02 เมษายน 2012
ใน โรงเรียนของฉัน
การสร้างวินัยให้กับเด็ก ๆ เป็นสิ่งที่ครูนาพยายามจะสร้างให้เกิดในเด็ก ๆ ที่โรงเรียน แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ครูนาคิดว่ามันค่อนข้างยากเพราะโรงเรียนของครูนาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชนบท  พ่อ แม่ ของนักเรียน ส่วนใหญ่ จบการศึกษาชั้น ป.4,ป.6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม  รับจ้าง  ฐานะปานกลาง บางครอบครัวทิ้งเด็ก ๆ ให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย  สิ่งที่ครูนาปลูกฝังให้เกิดในตัวเด็ก ๆ  นั้น ไม่ได้รับการเชื่อมต่อกับทางบ้าน เช่นในเรื่องของการเก็บของให้เป็นระเบียบ  เด็ก ๆ ทำได้ที่โรงเรียน  แต่เมื่อกลับบ้านเขาก็ไม่ได้รับปลูกฝั...
โหวตให้คะแนนบทความนี้