ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณา

ก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์มือสอง ตรวจ S/N ที่แจ้งหาย/ถูกขโมยที่นี่!! BlockSerial.Com
 

Blog Me!

เปิดกว้างสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบการเขียน การจัดบันทึก การเขียน blog ก็คล้ายกับการที่เรามีสมุดกันคนละเล่มในนี้ อยากเขียนอะไรก็เขียน จะแบ่งให้ผู้สนใจและเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้วมีส่วนร่วมผ่านทาง comment ก็ได้ หรือจะอยากเก็บไว้เป็นการส่วนตัวก็ได้ การเขียน blog จะช่วยทำให้เรารู้จักการเรียบเรียงเรื่องราวที่ต้องการจดบันทึก การนำเสนอ และได้แบ่งปันความรู้ นานาทัศนะต่อกัน ที่สำคัญ! ยังเป็นการบันทึกไว้ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสได้เห็น blog ของคุณ!

แม่น้องกานต์

แม่น้องกานต์

แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว

บทความในบล๊อกที่ระบุคำค้นหาไว้ เทคนิคสอนคณิตปฐมวัย

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ผ่านนิทาน

โพสต์โดย แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์
แม่น้องกานต์ ยังไม่ได้ตั้งค่าประวัติส่วนตัว
สมาชิกยังไม่ได้ออนไลน์
เมื่อ เสาร์, 25 กุมภาพันธ์ 2012
ใน นานาทรรศนะ

..นี่เป็นการเล่านิทานในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อกระตุ้นการเรียนคณิตศาสตร์ จุดเน้นและวิธีการเล่าจะไม่เหมือนปกตินะคะ
คนที่จะเก่งคณิตศาสตร์ต้องมีการคิดที่เป็นระบบ มีตรรกะที่ดี เด็กที่บวก ลบ คูณ หาร ถูกต้องก็ไม่แน่ว่าจะเก่งคณิศาสตร์
ในระดังสูงๆต่อไป  ส่วนด้านวิทยาศาสตร์เด็กจะได้ฝึกการฝึกสังเกตุ หาเหตุผลและอภิปรายความคิด ในขณะฟังนิทาน..

14มี.ค.54 อ้อยได้มีโอกาสไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ที่จัดโดย สสวท. เรื่อง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ
โดยมี Work shop ย่อย 2 กลุ่มคือห้องดนตรี , ห้องนิทาน เพื่ออบรมเทคนิคการสอน
ว่าเด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีและนิทานได้อย่างไร การจัดงานครั้งนี้ของสสวท.
ได้รับความสนใจมากมีคุณครูและผู้สนใจเข้าสัมมนากว่า 1,000 คนทีเดียว อีกไม่นานเราน่าจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่มีทักษะและ
ใจรักด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกมากมาย

โหวตให้คะแนนบทความนี้